Hyrje | Opinion | Zajmi: Gjendocidi i luftës 1941-1945 dhe shqiptarët

Zajmi: Gjendocidi i luftës 1941-1945 dhe shqiptarët

Zajmi: Gjendocidi i luftës 1941-1945 dhe shqiptarët

Gjendocidi i luftës 1941-1945 dhe shqiptarët në këtë kontrekst!

Nga Ukshin Zajmi

Ish Jugosllavija, për të marë të mira material nga Gjermanija në vitin 1964 përkatsishtë në 17 qërshor, formoj Kosionin për evidentimit e viktimave gjatë Luftës së Dytë Botërore.Kjo gjithsësi ka shkruar përmes Komisionëve të tila në tërë vendin. E sa në këtë aksion kanë shkruar mirë punët, vihen në dukje në bazë të numrit të viktinave, edhe ate në Kosovë!

Në nivel të Jugosllavisë, janë të evidentar  657101 viktina, prej të cilëve janë të evidentuar 3257 shqiptar. Numri i këtyre shqiptarëve është i evidentiuar në tërë ish Jugosllavisë, dhe prej gjithë këtyre, shqiptarë janë të evidentuar në Kosovë  2125 viktina, në Serbinë qendrore janë të evinetuar 158 vitima shqiptare, në Vojvodinë është evidentuar 1 shqiptarë, në Slloveni 1, në Maqedoni janë shënuar 847 shqiptarë, në Malë të Zi 114 dhe në Bosnë dhe Hercegovinë janë të edinetuar 10 shqiptarë. Ndonëse, sipas parathënies, janë shkruar pak libra, dhe ato gjenden në disa institucione të Beogradit.

Në këtë shkrim, po publikojmë vendet në ish Republikat e Ish Jugosllavisë, ku janë evidentuar viktinat shqiptarë dhe Gjilani, Kamenica dhe Vitia të rejonit të Anamoravës në Kosëvë.

Më Bosnjë dhe Hërcegovinë viktima shqiptarë nga 1 janë evidentuar në këto vende: Bratunac, Beqko, Gorazhdë, Rogaticë, Sanski Most, Travnik, Tuzla, Varesh dhe Vishegrad. Në  Mal të Zi: Tivar 2, Danillovgrad 1, Ivangrad 11, Nikshiq 2, Plavë 11, Titograd 13 (Emrad janë sipas emërtimit në ish Jugosllavi, e sot edhe janë ndryshuar emrat), Ulqin 74. Në Maqedoni: Manastir 14, Dibër 65, Gostivar 172, Idadija 42, Kale 50, Kërqovë 47, Kisella Voda 19, Krushëvë 6, Kumanovë 46, Ohri 6. Prilepi 1, Reseni 4. Shtip 1, Struga 131, Tetova 241 dhe Tivo Velesi 2. Në Slloveni është i evidentuar vetëm 1 në Tolmin, ndërsa në Vojvodinë është i evidentuar vëtën një edhe ai në Kanjizhë. Në Sërbinë qëndrore:Beograd-qukarica 4, Palilulla 1, Starigrad 1, Vozhovac 1 dhe Zvezdarë 5, pastaj vijnë vendet tjera:  Bujanoc 58, Gerdelicë 1, Kragujevc 1, Medvegjë 34, Novi Pazar 1, Preshevë 43, Prokuplje 1, Shabac 1, Sjenicë 1, Surdulicë 2, Sverlig 1, Tërgovishtë 1 dhe nje nuk dihet vendi.

Në listat e vijuese, janë të dhenura shenimet. Mbiemri, emir i prindit, emir, viti i lindjen, kombësia, viti i vdekjen. Të gjithë ata që janë shenuar se vdiq përmas e ka të shkruar gjatë Luftës Nacional }lirimtare. Kombesia eshte e shkruar në bazë të formularëve apo ndonji gabimi tjetë të disa përsona, por i kemi shkruar ashtu sic janë shënuar.

Gjilan

Bilinicë

Sylejmani (Destan) Hajdin, 1926, Shqiptar, vdiq në vitin 1945, Bilinicë

Sylejmani ( Destan) Ramiz, 1920, Shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Mitrovicë të Kosovës

Bresalc

Abazi  (Halil) Gjumshat, 1923, Shqiptar, vdiq më 1956 tek shtëpia

Abazi (Halil) Kadri, 1922, shqiptar,  vdiq në 1945 në fshatin Treshena

Ademi (Ali)Denun, 1928, shqiptar,, vdiq, në vitin 1945 në Slloveni

Murati (Mursel) Ilaz, 1915, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Ogovin

Uruqi (Qazim) Ramadan, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sarajevë

Burincë

Rexhepi (Shaban) Azem, 1888, shqiptar, vdiq ne vitin 1942, nga terrori direk, Burincë

Qelik

Bajrami (Sylejman) Qail, 1921,shqiptar, vdiq 1944 dikund  në Kosovë

Bielimi (Anet)Bajram ,1928, shqiptar, vdiq ne vitin 1944, në Preshevë

Bielimi (Anet) Rifat, 1922, shqiptar, vdiq në vitin 1944, në Kosovë

Dalshi (Selman) Dalit, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1943 në Preshevë

Munishi (Ustisha)Ramadan, 1921, shqiptar, vdiq nç Preshevë

Cernicë

Arifi (Salih) Qamilj, 1913, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dubrovnik

Haziri (Hazir) Murat,1908, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Ilijaz (Vebi) Osmana, 1909, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Limani (Bajram)Liman, 1896, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Neziri (Ramadan) Jakup, 1910, shqiptar, vdiq më 1941 ne luftën e Prillit në Prizren

Dobërqan

Asani ( Halil) Xhafer, 1922, Turk, vdiq me 1945 në Kikindë

Rexhepi (Hamdija) Ramiz, 1923, Shqiptar, vdiq në vitin 1945 vendi I panjohur

Selimi (Ismail) Durmish, 1963, Turk, vdiq me 1945 në Drenicë

Sllakoci i Poshtën

Ajdini (Beqir) Shefki, 1921, shqiptar, vdiq me 1945 në Cërvena Stena

Erahimi (Rrustem) Selim, 1917, shqiptar,vdiq me 1945 në CëRVENA Stena

Idrizis (Beqir) Bojrush, 1910, shqiptar, vdiq në Luftën e Prillit në 1941 në Sllakovcin e lartë

Gadish

Kerim (Zejn)Rexhep, 1920, shqiptar, vdiq nga Italianët me 1945 në Trst-Italia

Musmija (Neziri) Elmi, 1921, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dubrovnik

Gjilan

Agush (Rexhep) Bajram, 1924, të tjerë, vdiq në 1945 në Drenicë

Ajeti ( Demir) Habib, 1924, të tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë,

Arifov (Alim)Rexhep, 1920, Slovak, vdiq në vitin 1941 në Luftën e Prilit në Boka e Kotorit

Bashoviq (Alija) Mahmut, 1905,  vdiq në Llogorin gjërman në Banjica-Beograd

Bashoviq (Mahmut) Nazmija, 1926, Serb, vdiq në vitin 1943 ne Zllatibor

Bejtullah (Rexhep) Alija, 1920, shqiptar, vdiq në 1945 në Mitrovicë te Kosovës

Cani ( Ramadan) Emin, 1924, të tjera, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Demiri (Mimin) Memed, 1915, slovak, vdiq me 1945 u Prizren

Hasani (Halil) Emin, 1928, turk, vdiq me vitin 1945 në Gllogovac

Ibrahimi (Shakir) Noel, 1920, Sllovak, vdiq në vitin 1945 në Llogoret gjermane

Imeri (Jusuf) Muharrem, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Stari Beqej

Kurteshi (Ibrahim) Rasim, 1914, shqiptar, vdiq si I burgosur në Llogoret gjermane

Limani (Limon)Destan, 1923, të tjerë, vdiq me 1945 në Drenicë

Latif (Bislimi) Idriz, 1913, shqiptar, vdiq në rrethinën e Vjenës në vitin 1945

Mahmuti (Ibrahim) Xhemil. 1926, vdiq në vitin 1945 ne Drenicë

Mahmuti (Sylejman) Tefik, 1905, turk, vdiq me 1944 gjatë borbardimit në Gjilan

Raimi ( Selim) Idril, 1930, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Serbicë

Ramadani (Xheno) Ramo, 1922, Slovak, vdiq në vitin 1944 në Vrpole

Rexhep (ibrahimi) Murat, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Drenicë

Sali (Rakip) Islam, 1924, të tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Salihi (Salija) Rexhep, 1923, te tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Sherifan (Raman) Sherif, 1893, turk, vdiq në vitin 1944 në terrorin e drejtperdrejt në Gjilan

Sherifan (Shefif) Shefik, 1928, turqin, vdiq ne vitin 1944 ne terrorin e drejtperdrejt në Gjilan

Shobani (Asan haban, 1904, Slovak, vdiq me 1944, në terorrin e drejtperdrejtë në Pozheran

Soli (Rahima) Melam, 1904, shqiptar, vdiq me 1945, n; Drenicë

Sula (Jetull) Nuhija, 1916, shqiptar, vdiq me 1941 ne Luftën e Prillin në Caribrod

Upshini (Ramadan) Tefin, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në  Drenicë

Zair (Akul) Ferit, 1923, Muslimar, vdiq me 1943 ne Srem

Zair (Akul) Sakip, 1918, musliman, vdiq me 1941 gjatë luftës apo bombardimit në Shkup

Sllakovci i epërme

Tërstena (Rahion) Sadri,1916, shqiptar, vdiq ne 1944 në CervenaStena

Gumnishte

Shali (Nanon) Bajram, 1918, shqiptar, vdiq me 1945 në Gumnishtë

Kishno Pole

Gjakim (Ali) Riza, 1904, shqiptar, vdiq me 1944 ne vend te pacaktuar apo  Horgosh apo Pejë

Kmetovc

Latifi (Abdul) Rifat, 1912, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Obrija e epërme

Lipovica

Demiri (Sulo) Isak, 1913,shqiptar, vdiq nga sëmundja në Ferizaj në vitin 1944

Neziri (Jakup) Xhemail, 1890, shqiptar, vdiq me 1943 ne terrorin e djetpërdrejt në Banjën e Uglarit

Neziri (Salo) Raim, 1915, shqiptar, vdiq me 1942, në terrorin në Preshevë

Llovcë

Qazimi (Qazim) Sali, 1917, shiqptar, vdiq në vitin 1945 e vendi nuk I dihet

Sahiti (Zair)Asllan, 1908, shqiptar, vdiq në vitin 1943, ne terrorin e drejtperdrejt në Gjilan, ishte Hoxhë

Goden i Poshtëm

Abazi (Sali) Isuf, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Novi Beqej

Agushi n(Nuhija) Sali, 1914, shqiptar, vdiq me 1944 në Stari Beqej

Malishevë

Hasani(Asan) Ajredin, 1907, serb, vdiq ne vitin 1944 në Malishevë

Halimi (Kadrija) Mehmet, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne Deçan

Memeti (Amit)Emrush, 1910, shqiptar, vdiq me vitin 1944 në Malishevë

Salihi (Kadrija)RAMADAN, 1911, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Deçan

Muqibaba

Kameri (Dalip)Sejdi, 1910, shqiptar,  vdiq ne vitin 1942 ne terrin e drejteprejt në Muqibabë

Nosalë

Bekteshi (Bajram) Xhavit, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Nosalë

Shabiji (Alija) Ajet, 1896, shqiptar,vdiq në vitin 1944 në Drenicë

Pasjak

Bahtijareviq (Sulman) Ramadan, 1905, shqiptar, vdiq nga sëmundja nga Stari Beqej

Memeti (Abdyl) 1912, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Pidiq

Qerimi (Ajvaz) Abib, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në vendin Kmova

Shakiri (Amdi) Sait, 1918, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Stari Beqej

Pogragjë

Alifi (Xhemail) Feta, 1927, vdiq nga ushtashët në Gjurakovc në vitin 1945

Xhelili (Amid( Sadri, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Istok

Durmishi (Durmish)Ramiz, 1914, shqiptar, vdiq nga terrori i drejtpërdrejt në Pogragjë në vitin 1942

Durmishi (Ramiz) Bejtush, 1937, shqiptar,  vdiq nga terrori i drejtperdrejt në vitin 1942

Ponesh

Shala (Halim)Rifat, 1914, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sarajevë

Shala (Osman)Murat, 1922, shqiptar,vdiq në vitin 1945 në Romanija ne Bosnje e Hercedovinë

Shala (Rane) Balin, shqiptar,vdiq në vitin 1945 në Sanxhak

Përlepnicë

Abdullahi (Shaban) Sherif, 1919, shqiptar, vdiq në vitin 1944, vendi i vdekjes nuk dihet

Xhelili (Gjelo) Xhemail, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1954 në vendin e quajtur Kotrobok

Gjeli (Gjelin) Xhemali, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Boka Kotorska

Caparë

Aliji (Feta) Mitat, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Deëan

Stanqiç

Arifi (Raim) Sulejman, 1919 shqiptar, vdiq gjat luftës apo bombardimit të Prishinës në vitin 1944

Arifi (Rasim) Selman, 1918, sshqiptar, vdiq në vitin 1944 në Brigadën e 4 Kosovare

google_ad_client = "ca-pub-1126227037357795"; google_ad_slot = "8712875773"; google_ad_width = 970; google_ad_height = 90;

Komente (0 publikuar)

total: | Treguar:

Publikoni komentin tuaj

Ju lutem fusni kodin qe shikoni ne imazh:

Captcha
  • Email shokeve Email shokeve
  • Print version Print version
  • Vetem tekst Vetem tekst

:

Ska tags per kete artikull

Vlereso kete artikull

0
Powered by www.merbraha.com v4.7