Wireless

Telefonia mobile është çdo kund rreth nesh. A na pret diç e ngashme edhe në…

Peer-to-Peer

Peer-to-Peer është një model tranferimi nga një kompjuter në një tjetër i të dhënash midis…

Google

Internet koroprata Google.com u themelua në vitin 1998 nga Larry Page dhe Sergey Brin të…

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram